Fotografie

Hoe kijken we? Veel afbeeldingen zijn geordend in een mathematisch perspectief, dat sinds de Renaissance wordt toegepast en nog steeds gangbaar is. Het centraal perspectief betrekt je als beschouwer bij de voorstelling binnen een kader alsof je door een raam kijkt. Bij de constructie van het perspectief is de horizon een denkbeeldige lijn waarop evenwijdige lijnen in verdwijnpunten samenkomen. Hoe dichter men een object bij de horizon plaatst des te kleiner wordt het afgebeeld en des te verder weg lijkt het. Op de horizon wordt een object minimaal en is niet meer te zien. We zien de horizon vaak in vlakke landschappen maar bestaat die wel echt? In mijn foto’s probeer ik de horizon als ijklijn van het kijken uit te dagen.

Roel Hoogenboom, Middellandse Zee, 2018

Middellandse Zee, 2018

 

 

 

 

 

 

Schilderen

Hoe krijgt een beeld betekenis? Kun je op een leeg vlak zonder aarzeling een eerste streek verf zetten? Ik laat een verfstreek binnen bepaalde grenzen een eigen weg zoeken. Er ontstaan dan vormen zonder betekenis. Ieder kan daar een eigen betekenis op projecteren.

Homunculi, 2018 – acryl op papier, 65 x 50 cm

 

Atelier 9 – Bedrijfsgebouw Willem Arntszhoeve, Den Dolder – Route: Dolderseweg, afslag Altrecht/ Reinaerde, bij de splitsing rechts aanhouden, derde grote gebouw – Navigatie: Vijverhof, Den Dolder

M 06 1669 2184 – E roelhoogenboom@gmail.com – W www.roelhoogenboom.nl