Fotografie – Hoe kijken we? Veel afbeeldingen zijn geordend in een mathematisch perspectief, dat sinds de Renaissance wordt toegepast en nog heel gangbaar is in fotografie. Het centraal perspectief betrekt je als beschouwer bij de voorstelling binnen een kader alsof je door een raam kijkt. Bij de constructie van het perspectief is de horizon een denkbeeldige lijn waarop evenwijdige lijnen in verdwijnpunten samenkomen. Hoe dichter men een object bij de horizon plaatst des te kleiner wordt het afgebeeld en des te verder weg lijkt het. Op de horizon wordt een object minimaal en is niet meer te zien. Maar de horizon bestaat niet echt. In mijn foto’s probeer ik de horizon als ijklijn van het kijken uit te dagen.

Roel Hoogenboom, Middellandse Zee, 2018

Middellandse Zee, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Schilderen – Hoe krijgt een beeld betekenis? Kun je op een leeg vlak zonder aarzeling een eerste streek verf zetten? In mijn recente werk laat ik een verfstreek binnen bepaalde grenzen een eigen weg zoeken. Er ontstaan dan vormen zonder betekenis. Ieder kan daar een eigen betekenis op projecteren.

Roel Hoogenboom, Tableau Homunculi, 2018

Tableau Homunculi, 2018 – 12 engobe gebakken tegels, totaal 50 x 50 cm

 

Homunculi, 2018 – acryl op papier, 65 x 50 cm

 

Atelier: voormalige Apotheek op terrein Willem Arntszhoeve in Den Dolder – Route: Dolderseweg afslag Altrecht/ Reinaerde, bij de splitsing rechts aanhouden, derde grote gebouw – Navigatie: Vijverhof, Den Dolder

M 06 1669 2184   –   E  roelhoogenboom@gmail.com   –   W www.roelhoogenboom.nl