Stichting P’Arts wil mensen in Zeist e.o. inspireren door beeldende kunst. Stichting P’Arts biedt daarom ‘Ruimte voor kunst’.

Ruimte om:

kunst te kijken

P’Arts stelt aan haar eigen en overige kunstenaars een vrij toegankelijke expositieruimte ter beschikking voor het exposeren van professionele hedendaagse kunst, welke ‘betaalbaar’ is. P’Arts neemt ook zelf initiatief om exposities te organiseren. De exposities zijn primair bedoeld om het publiek even binnen te laten lopen en te laten genieten van kunst. Kunst kopen mag, maar is niet het hoofddoel.

P’Arts biedt tegen beperkte vergoeding de expositievoorzieningen aan de kunstenaars aan. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de publicitaire en personele organisatie van de expositie.

kunst te maken

P’Arts zorgt ervoor dat zij de beschikking heeft over betaalbare atelierruimten en biedt die, tegen kostprijsniveau, aan professionele beeldende kunstenaars aan.

kunst te kopen

P’Arts wijst de weg naar kunstenaars waar werk kan worden gekocht of gehuurd. Werk is te zien bij exposities en op de website van P’Arts. Het werk wordt door de kunstenaar zelf verkocht en niet door P’Arts.

kunst te leren

P’Arts wijst de weg naar cursussen van kunstenaars met een atelier bij P’Arts of aangesloten bij P’Arts.

P’Arts stelt de expositieruimte ter beschikking voor lezingen over kunst.

Geschiedenis Stichting P’Arts

Stichting P’Arts is opgericht in 1991 in Utrecht. In de statuten is als doel opgenomen: het ontwikkelen, bevorderen, stimuleren en realiseren van beeldende kunst projecten én het behartigen van belangen van beeldende kunstenaars. P’Arts staat voor ‘Professional Arts’. P’Arts is opgericht door een liefhebster van kunst die veel contacten had met Utrechtse kunstenaars en deze graag wilde ondersteunen. Rond 1993 kreeg P’Arts de mogelijkheid om in Zeist een leegstaande school aan de Tulpstraat tijdelijk als atelierruimte in gebruik te nemen. Na 13 jaar kreeg deze school een herbestemming en is opnieuw in Zeist een ruimte gevonden. Dit werd het zogenaamde ‘Enecogebouw’ op de hoek van de Antonlaan en de Steynlaan. Vanaf medio 2006 was daar atelierruimte voor circa 25 kunstenaars. Het ‘Enecogebouw’  had een hal die de mogelijkheid bood om een grote expositieruimte te creëren. In de periode 2006-2016 heeft daar een groot aantal exposities plaatsgevonden. Zowel kunstenaars met een atelier bij P’Arts als kunstenaars van buiten hebben er geëxposeerd. Ook het ‘Enecogebouw’ kreeg een andere bestemming. In de periode 2015/2016 zijn daarom verschillende ruimten op het Atrechtterrein in Den Dolder als atelier in gebruik genomen. Eind 2016 is de verhuizing afgerond en is P’Arts alleen in Den Dolder gevestigd. Op het Altrecht-terrein zijn circa 25 ateliers voor kunstenaars en is in de Gehoorzaal een expositieruimte gecreëerd.