In mijn schilderijen leg ik de problemen bloot van de moderne natuurwetenschap. Daarin wordt de mens gereduceerd tot materie en de zichtbare wereld omgevormd tot een spookpaleis van elementaire deeltjes. De mens wordt voorgesteld als een bijverschijnsel van dat spookpaleis, een onbedoeld ongelukje van “Moeder Natuur”.

Door de werkwijze van de natuurwetenschap wordt het reëel zichtbare van onze omgeving totaal onbelangrijk: de moleculen, daarin zou pas echt de werkelijkheid te vinden zijn!

Maar in het zichtbare deel van organismen zijn meer en veel belangrijkere wetmatigheden te vinden dan op het moleculair deel, want mens, dier en plant worden niet geordend door moleculen, maar de moleculen worden geordend door mens, dier en plant, Zon en Aarde.

Van die werkelijkheid zijn mijn schilderijen als kladblaadjes waarop ik kleine stukjes van de echte werkelijkheid en de complexheid van de mens probeer aan te geven.

Gezien de aard van de voorstellingen ontbreken perspectief en diepte vrijwel geheel.