Beeldhouwwerk in Natuursteen
Joke L.C. van Beetem

Haar vormgeving is abstract, geometrische en organisch. Geschoold in techniek door beeldhouwers en steenhouwers in binnen en buitenland, voorts werkzaam vanuit autonome ontwikkeling.
Het als organisch werk te omschrijven werk, ontstaat als vanzelf uit Joke’s handen vloeiend en wordt vormgegeven al naar gelang het ruwe brok steen zich laat vormen. De handen van de beeldhouwer worden hierbij in eerste instantie meer geleid door gevoel dan door ratio. Geheel anders is dat bij haar puur geometrische beelden, waarbij het creatieve aspect al in het eerder ontworpen model is voltooid. Waarna het beeld uit een op maat gezaagd blok gehouwen wordt.
Lid van het Utrechts Steenhouwersgilde “Letter Tijd”.

Contact
Werkadres: Vijverhof, 3734 DA Den Dolder
Ateliernummer: Ketelhuis – 22
Telefoonnummer thuis/mobiel: 030 – 2800634
Email: beetem@xs4all.nl
Website: www.vanbeetem.nl