‘Am I crazy?’ is een expositie die de grenzen van het systeem onderzoekt. Dit systeem bepaalt steeds meer wat de norm is voor wat mag en wat niet. Ben je gezond of ben je ziek? Hoe wij ons dienen te gedragen ligt aan de diagnose, de symptomen en de daaraan gekoppelde verwachtingen. Hoe wij ons moeten voelen wordt ons gedicteerd door het algoritme van deze tijd. 

Elke dag een zelfportret als tegenreactie, niet volgens de regels, maar juist persoonlijk en bewust subjectief. Deze zelfportretten zijn gemaakt op kussenslopen, omdat deze voorradig waren. Wat is jouw oordeel als je ze ziet? Op welke dagen was je mens en op welke dagen patiënt? Op welke dagen kwam jij je bed niet uit en weet je nog waarom?

School van Vragen opent van 9 t/m 13 oktober de deuren van galerie P’Arts in Den Dolder en heet u van harte welkom om over de lijnen te komen lopen en uzelf de vraag te stellen: ‘Am I crazy?’