“LEPORELLO” heet de expositie in Galerie de Gehoorzaal in den Dolder, van 7 kunstenaars die in 2007 afstudeerden aan de Nieuwe Akademie in Utrecht. De naam van de expositie verwijst naar het werk dat zij gezamenlijk gemaakt hebben, reagerend op elkaars werk of op een gekozen thema.

Ria Clavaux

Naast haar werk in zwart-wit, voornamelijk landschappen, werkt Ria Clavaux veel met digitale afbeeldingen. Dit werk bestaat zowel uit eigen fotos, die verknipt en digitaal tot collages worden gemaakt, als ook geheel oorspronkelijk werk via een beeldbewerkingsprogramma. Ook scans van eigen werk leiden zo tot een heel nieuw creatief resultaat. Tijdens de lockdowns van de afgelopen twee jaar heeft ze samen met Neeltje Neeft veel digitaal werk uitgewisseld, wat resulteerde in twee boekjes in eigen beheer. Haar werk bestond hier uit een ‘journaaltjes’: de weergave van gebeurtenissen in die dagen, door de lockdown heel dichtbij huis. Zowel enkele zwart-witte landschappen als afdrukken van het digitale werk zullen te zien zijn op de expositie. www.atelierclavauwdesign.nl/ en https://clavaux.com/

Alda Koning

Kunst van Koning. In het werk van Alda Koning komen thema’s als kwetsbaarheid en vergankelijkheid steeds terug. Zo heeft ze veel blow-ups van details van de menselijke huid geschilderd, met daarin veel aandacht voor kenmerken als rimpels en vlekjes. In haar collages gebruikt Alda vaak materialen die al een ander leven achter de rug hebben: plantresten, stukjes roest, oud papier. In haar tekeningen werkt ze details van verfschilfers of roestvlekken minutieus uit. Werk om met je neus bovenop te zitten. Alda Koningart op Instagram en Facebook

Bertus Ververs

Er is niets ‘bijzonders’ aan de (ruimtelijke) werken die Bertus Ververs maakt. Hij documenteert verzamelingen van alledaagse voorwerpen/zaken uit zijn eigen leven c.q. omgeving. Tijdens zijn dagelijkse fietstochten ontspruiten de meeste ideeën. Het verzamelen van objecten vormt de basis van het werk. Na veel experimenteren komt het werk in een tweede fase. Hierin wordt de gecreëerde verzameling teruggebracht naar de essentie Tijdens deze reductieslag wisselen de gebruikte materialen nog regelmatig. Hierdoor ontstaat er een steeds grotere betrokkenheid van de maker met de verzamelde voorwerpen. Hij verplaatst zo bestaande zaken, gebruiken en gevoelens naar situaties waarin we iets anders verwachten. De werken worden zodanig gepresenteerd dat het naar een (verrassend) breder plan wordt gebracht. Voorbij zijn persoonlijke leefomgeving. De herkenbaarheid door de toeschouwer is hierbij van grote waarde. Uiteraard zijn de werken overgoten met een vleugje humor.

Annelies van de Valk 

Annelies houdt van lijnen en papier. Hoofdbestanddeel van haar werk zijn grote tekeningen. Maar ze varieert steeds meer in formaat. Basismateriaal is conté -hard droog krijt-, vaak aangevuld met ander materiaal. Ze probeert telkens nieuwe technieken uit -zoals blauwdrukken en andere druktechnieken- en varieert in kleur en perspectief.

Chaos en verval waren haar thema’s maar in de loop van de tijd verschuiven de thema’s naar vergankelijkheid en troost. En dan het mooie ervan. Haar werk is natuurlijk nauw verbonden aan haarzelf, aan haar binnenwereld. Ze hoopt er mensen mee te raken en boeien, zoals beelden van anderen haar raken en boeien en ze zo meer over zichzelf te weten komen. Ze praat eigenlijk niet graag over haar werk. Ze laat ons liever onbevoordeeld kijken, als je het niet snapt, des te beter.

Als kind tekende ze graag. Haar eerste held was Rembrandt. Ze keek graag naar zijn tekeningen. Tijdens het ouder worden verdween het tekenen naar de achtergrond maar de belofte bleef. Op latere leeftijd heeft ze het tekenen weer opgepakt. In 2007studeerde ze af aan de Nieuwe Akademie Utrecht. Inmiddels heeft ze deelgenomen aan diverse exposities en atelierroutes. Zie de website voor meer informatie www.anneliesvandervalk.exto.nl

Neeltje Neeft

Het werk van Neeltje Neeft gaat over mensen en oud papier. Mensen beeldt zij uit in de vorm van collages die groter zijn dan levensecht. De collages die de contouren volgen van het menselijk lichaam, worden los in de ruimte gepresenteerd. De uitgebeelde persoon is het uitgangspunt voor het materiaal waarmee de collage is opgebouwd. In het geval van een opdracht of uitwisseling binnen de groep kunstenaars, werkt zij op kleiner formaat. De onderwerpen die centraal gekozen worden zijn dan leidend en de keuze van materiaal komt uit de opdracht voort. Toch weet zij telkens de diverse onderwerpen op eigen wijze uit te werken. www.neeltjeneeft.nl instagram: neeltjeneeft

Saskia Klok

Een belangrijk thema voor Saskia Klok is de vaak complexe relatie die de mens met de natuur onderhoudt. Feilloos ziet zij hoe de mens niet alleen afhankelijk is van deze natuur, er deel van uitmaakt en tegelijkertijd er een strijd mee lijkt te voeren. In dichtbevolkt Nederland ziet Saskia hier duidelijk de sporen van, zelfs in gebieden die wij als ‘natuur’ ervaren.

Met haar telefoon op zak heeft Saskia altijd een camera in de buurt om te fotograferen wat ze lopend, fietsend of rijdend met de auto ervaart. Deze foto’s fungeren als haar geheugen en vormen de basis van haar werk. Een enkele keer vormt de foto op zich al een werk maar vaker manipuleert zij het werk door in de foto’s te knippen of foto’s samen te voegen. Ze legt een parallel tussen het bewerken van de natuur en hoe zij de foto’s van de natuur op haar beurt weer bewerkt en uitwerkt. Omdat je de wereld om je heen ook als één geheel ervaart tekent ze de verknipte foto’s weer tot één geheel met inkt, potlood, krijt, een linoleumdruk op papier of schildert ze met acrylverf op doek, naar gelang het onderwerp vraagt.

Saskia’s werk lijkt realistisch maar ze creëert graag vervreemding door het overdrijven van natuurlijke kleuren, door het doorbreken van het juiste perspectief en de onderlinge verhoudingen. Ze creëert door haar manier van verwerken een contrast tussen de natuurlijke omgeving en de mogelijke ingrepen van de mens. www.saskiaklok.nl  saskiaklokart op Instagram en Facebook

Jolande Vermeulen

Maakt collages met tape en plakplastic.  
Haar onderwerp is het stedelijke landschap met zijn architectuur, fabrieken of industriële installaties. Daarnaast houdt ook het interieur haar bezig. Meestal in haar eigen omgeving. De collagetechniek dwingt haar het onderwerp te vereenvoudigen, abstracter te maken. Af en toe maakt ze portretten of werk in opdracht. Dat kan allerlei thema’s hebben. En gebruikt zij allerlei technieken.
Inspiratie doet zij op door te fotograferen. Zo vindt ze beelden die kunnen dienen als uitgangspunt: een sterke compositie, een ongewoon perspectief, bijzondere details. www.jolandevermeulen.nl